Alleen abonnees en NVP-leden hebben toegang tot de artikel 'Jaargang 2006, uitgave 1 - G. Pool, F. Heuvel, A.V. Ranchor & R. Sanderman (red.) (2004). Handboek psychologische interventies bij chronisch-somatische aandoeningen. Assen: Van Gorcum. 652 pp., € 75,-'