Tijdschrift voor Psychotherapie

Uitgave van de Stichting Tijdschrift voor Psychotherapie

Redactie

Sjoerd Colijn (hoofdredacteur), Hanneke Bot, Anton Hafkenscheid, Marte Kaan, Ina Leeuw, Maud Schaepkens

Redactieraad

Dr. W.J. Gomperts, prof.dr. M.J.H. Huibers, dr. J.P.C. Jaspers, dr. K. de Jong, dr. J.A.M. de Kroon, drs. M.C. van der Laan, drs. M.J. van Lawick, prof.dr. C. de Ruiter, drs. R.F.A. Rylant, prof.dr. B.G.C. Sabbe, prof.dr. G. Vanaerschot, prof.dr. P. Verhaege, prof.dr. N. Vliegen, drs. R. Wolters

Redactiesecretariaat

Monique Hoogland

Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht

tijdschrift@psychotherapie.nl

(030) 251 77 47

Richtlijnen inzenden kopij

Uitgever

De Tijdstroom uitgeverij

drs. L.H. Doedens

Vondellaan 150, 3521 GH Utrecht

Postbus 775, 3500 AT Utrecht

(030) 2364450

info@tijdstroom.nl

www.tijdstroom.nl

Aansprakelijkheid

Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikelen of van de advertenties. Niets uit dit tijdschrift mag openbaar worden gemaakt door middel van druk, microfilm of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

Advertenties

De Tijdstroom uitgeverij

Annemieke Kreuning-Schaefer

Vondellaan 150, 3521 GH Utrecht

Postbus 775, 3500 AT Utrecht

(030) 2364450

info@tijdstroom.nl

www.tijdstroom.nl