07/09/2018 | Artikel |

Inleiding


07/09/2018 | Artikel |

In memoriam

Jeremy D. Safran (1952-2018)

07/09/2018 | Artikel |

Back to life

Participatie, herstel en narratieve toekomstverbeelding in een re-integratiebehandelprogramma voor cliënten met persoonlijkheidsproblematiek – een pilotstudie

07/09/2018 | Artikel |

Te oud om te spelen?

Een exploratie van het belang van spel en speelsheid in de behandeling van moeilijk bereikbare adolescenten

07/09/2018 | Artikel |

Persoonlijkheidspathologie en positieve persoonlijkheidsaspecten bij kinderen, jeugdigen en volwassenen met een autismespectrumstoornis

Een systematische literatuurstudie

07/09/2018 | Artikel |

Starbucks en de ggz

Column

07/09/2018 | Artikel |

gelezen

Ruud Beunderman, Sjoerd Colijn, Lidwien Geertjens en Fatima van der Maas (red.). Theorie en praktijk van supervisie in de ggz. Utrecht: De Tijdstroom, 254 p., € 36,00

07/09/2018 | Artikel |

gelezen

K. Strosahl, P. Robinson en T. Gustavsson (2016). In het moment met ACT. Een gids voor therapeuten voor blijvende verandering. Amsterdam: Hogrefe Uitgevers, 254 p., € 24,95

07/09/2018 | Artikel |

gehoord

Psychotherapy, stronger through diversity. World Congress of Psychotherapy. Amsterdam: Beurs van Berlage, 7-9 juni 2018.

07/09/2018 | Artikel |

Bijeenkomsten