01/11/2019 | Artikel |

Inleiding


01/11/2019 | Artikel |

Psychoanalyse en liefde

Reflecties op de bijdrage van Bion

01/11/2019 | Artikel |

Bezint eer ge begint

Betere uitkomsten door toepassen van de evidentie over werkzame psychotherapiefactoren?

01/11/2019 | Artikel |

EMDR in de behandeling van veteranen: een geïntegreerde aanpak


01/11/2019 | Artikel |

Forum

Tussentijds bericht

01/11/2019 | Artikel |

Gelezen

Anton Hafkenscheid (2018). Beter worden in je vak. Systematische zelf­reflectie voor professionals in de ggz. Amsterdam: Boom, 199 p., € 26,20

01/11/2019 | Artikel |

Gelezen

Jaap Spaans, Judith Rosmalen, Yanda van Rood , Henriëtte van der Horst, Sako Visser (red.) (2017). Handboek behandeling van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. Amsterdam: LannooCampus, 492 p., € 55,-

01/11/2019 | Artikel |

Gehoord

Agressie, gestolde boosheid & openlijke woede. Singer symposium. Laren: Museum Singer, 7 juni 2019

01/11/2019 | Artikel |

Gehoord

Feels like I’m going to lose my mind. VKJP Congres. Driebergen: Antropia, Cultuur- en congrescentrum De Reehorst, 21 juni 2019