26/01/2021

Inleiding


26/01/2021

Aangepaste DGT-behandeling bij een jonge vrouw met LVB en BPS-problematiek: een Hermeneutisch Single-Case Efficacy Design


26/01/2021

De fenomenologie van de rouw


26/01/2021

Psychotherapie bij een stervende patiënt; dilemma’s en mogelijkheden in de terminale fase


26/01/2021

Forum

De ondeskundige psycholoog

26/01/2021

Gehoord

Symposium Religie en Spiritualiteit, Lemion. Utrecht: Jaarbeurs en online, 27 augustus 2020

26/01/2021

Gehoord

Affective neuroscience: stand van zaken in Nederland. Amersfoort, Stichting WKK, 3 september 2020

26/01/2021

Gehoord

IPT: Across the life span, Across the globe. 8e tweejaarlijkse congres van de International Society of Interpersonal Psychotherapy. Hongarije, Boedapest, 6-9 november 2019

26/01/2021

Gelezen

Remco van der Wijngaart (2020). Imaginaire rescripting. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 157 p., € 26,95

26/01/2021

Signalementen