12/07/2022

Inleiding


12/07/2022

Hoe ‘bewezen werkzaam’ is supervisie aan ggz-behandelaars-in-opleiding?

Een kritische analyse*

12/07/2022

Een kwalitatief onderzoek naar de ervaren werkzaamheid van DIT als multidisciplinaire, dagklinische groepstherapie


12/07/2022

Forum

Reactie op Snellen

12/07/2022

Forum

Naschrift Wim Snellen naar aanleiding van de reactie van Jan Derksen

12/07/2022

Signalementen

Michael Elias (2020). Hanesteen. Den Haag: Uitgeverij Brooklyn, 397 p., € 22,50

12/07/2022

Gelezen

Thijs de Wolf (2022). Autonomy, relatedness and Oedipus. Psychoanalytic perspectives. Bicester, Oxfordshire: Phoenix Publishing House. 324 p., £ 30,99. Dr. M.H.M. de Wolf (2015). Psychoanalytische theorievorming en de DSM-5. Ontwikkeling en psychopathologie. Bussum: Coutinho. 475 p., € 51,50. Dr. M.H.M. de Wolf (2011). Psychoanalytische behandelingen. Onderbouwing, uitleg & toepassing van diverse behandelvormen. Bussum: Coutinho. 472 p., € 51,50

12/07/2022

Gelezen

Pier Prins & Arnold van Emmerik (2020). De ideale wereld van B.F. Skinner. Lessen van een gedragspsycholoog voor nu en de toekomst. Amsterdam: LannooCampus, 223 p., € 29,99

12/07/2022

Gehoord

Wat is psychisch ziek? Raar, naar en zwaar. Maar wáár! Lemion. Online, 10 maart 2022

12/07/2022

Gehoord

Invitational Conference ‘Crisis of kans in autismehulpverlening?’, Specialistisch Centrum OntwikkelingsStoornissen (SCOS) Dimence. Deventer: de Steerne en online, 22 maart 2022

12/07/2022

Forum

Kaalslag