02/12/2022

Inleiding


02/12/2022

Transactionele analyse in Nederland


02/12/2022

Leertherapie: practise what you preach


02/12/2022

Holistisch kijken naar autisme: de klassieke theorieën van Asperger en Kanner


02/12/2022

Forum

Online- versus f-t-f- behandeling: het belang van het oog

02/12/2022

Gelezen

E.H.M. Eurelings-Bontekoe & W.M. Snellen (red.) (2022). Dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek. 5e editie. Amsterdam: Pearson. 492 p., € 69,50

02/12/2022

Gehoord

Bewustzijn en persoonlijkheid, uitzicht op inzicht, PePs Afscheids-symposium. Driebergen-Zeist: Antropia en online, 7 juli 2022

02/12/2022

Gehoord

Levensbeëindiging op verzoek in de GGz: aan het eind van de mogelijkheden, Lemion. Online, 20 juni 2022

02/12/2022

Signalementen

Andrés Martin (2022). Making it real. from telling to showing, sharing and doing in psychiatric education. Proefschrift aan Universiteit Groningen. Monica Gundrum & Nele Stinckens (2017). De schatkist van de therapeut, oefeningen en strategieën voor de praktijk. Antwerpen: Pelckmans Pro, 344 p., € 29,50.