Over het tijdschrift


Het Tijdschrift voor Psychotherapie biedt u informatie over nieuwe ontwikkelingen in de psychotherapie in binnen- en buitenland, over opleidingen, over wetenschappelijk onderzoek, over casuïstiek, over boeken en congressen. Het Tijdschrift voor Psychotherapie is spreekbuis van de psychotherapie in Nederland en Vlaanderen.

In het tijdschrift leest u rapportages van wetenschappelijk onderzoek om de empirische basis van het vak te versterken. Daarnaast zijn er beschouwende artikelen, kritische noten en persoonlijke ervaringen van zowel therapeuten als cliënten. In alle bijdragen wordt de verbinding gelegd met de dagelijkse praktijk van een moderne psychotherapeut.

De rubriek Forum is bedoeld voor het aanzwengelen van discussies en in de column geeft een vakgenoot op persoonlijke en verrassende wijze commentaar op zaken binnen of net buiten het vakgebied. Daarnaast biedt het tijdschrift ruimte voor verslagen van (wetenschappelijke) bijeenkomsten en congressen, voor recensies van vakliteratuur en voor signalementen van andere interessante publicaties.

Het Tijdschrift voor Psychotherapie:

- is van en voor vakgenoten;

- is een forum voor alle stromingen binnen en opvattingen over de psychotherapie;

- is de manier om op de hoogte te blijven van nieuwe bevindingen en inzichten, standpunten en methoden;

- stimuleert de discussie tussen psychotherapeuten.

Wilt u een bijdrage leveren?

Wilt u verslag doen van uw onderzoek, uw mening laten horen, of vakgenoten wijzen op een interessante ontwikkeling in het vakgebied?

U kunt uw kopij per e-mail versturen naar het redactiesecretariaat: tijdschrift@psychotherapie.nl. 

Eventueel kunt u voorafgaand aan het schrijven met ons overleggen over uw potentiële bijdrage. Bekijk ook de Richtlijnen auteurs.

Wilt u verslag doen van een professionele bijeenkomst of een boekrecensie schrijven? Indien de redactie van het tijdschrift geïnteresseerd is in uw bijdrage, vragen we een (gratis) perskaart of recensie-exemplaar voor u aan.  


Over de redactie

Sjoerd Colijn is psychotherapeut en klinisch psycholoog, hoofdopleider Psychotherapeut bij de stichtingen BoPP West- en Midden-Nederland. Hij is auteur en redacteur van handboeken en artikelen op het gebied van psychotherapie, persoonlijkheidsstoornissen, transculturele ggz en supervisie.

Hanneke Bot is psychotherapeut; zij werkte ruim 20 jaar in de klinische psychiatrie als psychotherapeut en programmaleider op een afdeling waar veel asielzoekers en vluchtelingen werden opgenomen. Zij promoveerde (Utrecht, 2005) op onderzoek naar de communicatie via een tolk in de ggz. Zij gaf les aan de Universiteit Leuven in de Master Tolken.  Ze is auteur op het gebied van diversiteit in de zorg, migratie en de  gespreksvoering via een tolk. Zij is sinds 2016 gepensioneerd maar werkt verder als zzp’er: ze geeft les, schrijft, redigeert en adviseert.

Anton Hafkenscheid is als klinisch psycholoog-psychotherapeut verbonden aan Arkin/Sinai Centrum, Joodse geestelijke gezondheidszorg.  Hij is docent aan diverse postdoctorale opleidingen in de ggz. Hij is auteur van de monografieën De therapeutische relatie (Boom uitgevers Amsterdam, 2021) en Beter worden in je vak: systematische zelfreflectie voor professionals in de ggz (Boom uitgevers Amsterdam, 2018). In 2013 won hij de eerste Wim Trijsburgprijs, ingesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).

Marie-José van Hoof is gepromoveerd (kinder- en jeugd)psychiater, psychotraumatherapeut en orthopedagoge en sinds 1998 werkzaam in de ggz. Zij geeft leiding aan een eigen ggz-instelling voor (kinder- en jeugd)psychiatrie en psychotherapie. Zij is lid van de afdeling Psychotherapie van de NVvP, betrokken geweest als auteur bij het Tijdschrift en zij is lid van de redactieraad van Kind en Adolescent Praktijk. Zij is als onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. 

Frank van der Horst werkt als psychotherapeut bij de Waag, een instelling voor ambulante forensische psychiatrie en is daarnaast als universitair hoofddocent Orthopedagogiek verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn onderzoek, onderwijs en klinisch werk richten zich op de klinische implicaties en historische wortels van de gehechtheidstheorie. Hij publiceerde eerder over gehechtheid, trauma en emotieregulatie en is de auteur van o.m. Opgroeien in het hedendaagse gezin (2020, met anderen) en John Bowlby – From Psychoanalysis to Ethology (2011).

Maud Schaepkens is als psychotherapeut en systeemtherapeut werkzaam bij het Transitieteam en bij de poli Kind & Jeugd van Mondriaan in Heerlen. Daarnaast werkt zij als docent systeemtherapie bij RINO Zuid. Ze had jarenlang haar eigen tekstbureau MaudMedia, nu komt haar passie voor schrijven en psychotherapie samen in haar werk als redactielid van dit tijdschrift.