Over het tijdschrift


Het Tijdschrift voor Psychotherapie biedt u informatie over nieuwe ontwikkelingen in de psychotherapie in binnen- en buitenland, over opleidingen, over wetenschappelijk onderzoek, over casuïstiek, over boeken en congressen. Het Tijdschrift voor Psychotherapie is spreekbuis van de psychotherapie in Nederland en Vlaanderen.

In het tijdschrift leest u rapportages van wetenschappelijk onderzoek om de empirische basis van het vak te versterken. Daarnaast zijn er beschouwende artikelen, kritische noten en persoonlijke ervaringen van zowel therapeuten als cliënten. In alle bijdragen wordt de verbinding gelegd met de dagelijkse praktijk van een moderne psychotherapeut.

De rubriek Forum is bedoeld voor het aanzwengelen van discussies en in de column geeft een vakgenoot op persoonlijke en verrassende wijze commentaar op zaken binnen of net buiten het vakgebied. Daarnaast biedt het tijdschrift ruimte voor verslagen van (wetenschappelijke) bijeenkomsten en congressen, voor recensies van vakliteratuur en voor signalementen van andere interessante publicaties.

Het Tijdschrift voor Psychotherapie:

- is van en voor vakgenoten;

- is een forum voor alle stromingen binnen en opvattingen over de psychotherapie;

- is de manier om op de hoogte te blijven van nieuwe bevindingen en inzichten, standpunten en methoden;

- stimuleert de discussie tussen psychotherapeuten.

Wilt u een bijdrage leveren?

Wilt u verslag doen van uw onderzoek, uw mening laten horen, of vakgenoten wijzen op een interessante ontwikkeling in het vakgebied?

U kunt uw kopij per e-mail versturen naar het redactiesecretariaat: tijdschrift@psychotherapie.nl. 

Eventueel kunt u voorafgaand aan het schrijven met ons overleggen over uw potentiële bijdrage. Bekijk ook de Richtlijnen auteurs.

Wilt u verslag doen van een professionele bijeenkomst of een boekrecensie schrijven? Indien de redactie van het tijdschrift geïnteresseerd is in uw bijdrage, vragen we een (gratis) perskaart of recensie-exemplaar voor u aan.  


Over de redactie


Sjoerd Colijn is psychotherapeut en klinisch psycholoog, werkzaam bij de deeltijdbehandeling van GGZ Delfland. Hij is bij GGZ Delfland voorzitter van de ontwikkelgroep persoonlijkheidsstoornissen en bijbehorende onderzoekslijn. Daarnaast is hij Hoofdopleider Psychotherapeut bij de stichtingen PDO-GGz Utrecht en PDO-GGz Leiden/Rotterdam. Hij is auteur en redacteur van handboeken en artikelen op het gebied van psychotherapie, persoonlijkheidsstoornissen, transculturele ggz en supervisie.


Hanneke Bot is psychotherapeut; zij werkte ruim 20 jaar in de klinische psychiatrie als psychotherapeut en programmaleider, op een afdeling waar veel asielzoekers en vluchtelingen werden opgenomen. Zij promoveerde (Utrecht, 2005) op onderzoek naar de communicatie via een tolk in de ggz. Zij gaf les aan de Universiteit Leuven in de Master Tolken. Zij is sinds 2016 gepensioneerd maar werkt verder als zzp’er: ze geeft les, schrijft, redigeert en adviseert.


Anton Hafkenscheid is als klinisch psycholoog-psychotherapeut verbonden aan Arkin/Sinai Centrum, Joodse geestelijke gezondheidszorg. Hij promoveerde in 1994 in Groningen op de vergelijking van psychometrische en statistische maten om behandeleffecten op het niveau van de individuele patiënt weer te geven. Hij is docent aan diverse postdoctorale opleidingen in de ggz (Centrale Rino Groep Utrecht, Radboud Centrum Sociale Wetenschappen (RCSW) Nijmegen en de Katholieke Universiteit Leuven). Hij is auteur van de monografieën De therapeutische relatie (De Tijdstroom, 2014) en Beter worden in je vak: systematische zelfreflectie voor professionals in de ggz (Boom Uitgevers, 2018). In 2013 won hij de eerste Wim Trijsburgprijs, ingesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).


Marte Kaan is werkzaam bij Kick Your Habits in Amsterdam, een kleine instelling voor verslavingszorg, en werkt bij Psychotherapie Amsterdam Centrum, een praktijk in de Amsterdamse Jordaan. Ze behandelt volwassen met uiteenlopende klachten, geeft relatietherapie en groepstherapie. Marte volgt de opleiding tot psychotherapeut aan de Rino in Utrecht en ontwikkelt zich in het psychodynamische werken.


Ina Leeuw is gz-psycholoog en psychotherapeut, en sinds 1996 werkzaam in de ggz. Sinds 2018 heeft zij een eigen praktijk voor leertherapie, supervisie en psychotherapie. Zij is regelmatig betrokken geweest als co-auteur of redacteur, o.a. vanuit een academische werkplaats (destijds RIAGG Maastricht). Daarnaast is zij hoofddocent professionaliteit bij de psychotherapie-opleiding van RINO Zuid.


Maud Schaepkens is als psychotherapeut werkzaam bij MET ggz in Hoensbroek. Daar houdt zij zich bezig met de diagnostiek en behandeling van volwassenen met uiteenlopende problematiek, waarbij zij onder andere cliëntgerichte psychotherapie, schematherapie en systeemtherapie geeft. Daarnaast is zij actief als gastdocent bij RINO Zuid en heeft zij een eigen tekstbureau (MaudMedia).