Vacature hoofdredacteur Tijdschrift voor Psychotherapie

Het Tijdschrift voor Psychotherapie is een wetenschappelijk tijdschrift dat zes keer per jaar verschijnt. Het is een uitgave van de Stichting Tijdschrift voor Psychotherapie, in nauwe samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). De redactie bestaat uit vijf personen en wordt ondersteund door de redactiesecretaris.Vanwege het vertrek van de huidige hoofdredacteur zoeken we met ingang van 1 januari 2025 een nieuwe hoofdredacteurDe hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Psychotherapie is de primus inter pares die de redactie leidt, overzicht houdt en het boegbeeld naar buiten is.Profiel

De nieuwe hoofdredacteur:
 • is een psychotherapeut met brede ervaring in (het geven van) psychotherapie en het schrijven en publiek spreken over psychotherapie;
 • heeft brede interesse voor, en professionele ervaring met, de verschillende deeldomeinen van de psychotherapie;
 • is bij voorkeur gepromoveerd op een aan de psychotherapie gerelateerd onderwerp;
 • heeft gepubliceerd op het gebied van de psychotherapie met affiniteit voor zowel de klinische praktijk als wetenschappelijk onderzoek;
 • staat onbevooroordeeld tegenover de verschillende theorieën, stromingen en scholen in de psychotherapie;
 • heeft ervaring met redactioneel werk;
 • heeft een netwerk of kan een netwerk aanboren waaruit nieuwe auteurs kunnen voortkomen;
 • heeft een proactieve werkstijl en kan een paar nummers vooruit denken;
 • heeft innovatieve en realistische plannen en ideeën over de toekomst en vernieuwing van het tijdschrift;
 • is een primus inter pares die van de redactie een enthousiast en actief team weet te smeden;
 • is stressbestendig, flexibel en toch vasthoudend;
 • is minimaal 4-6 uur per week beschikbaar (als richtlijn).


Taken

 • In samenwerking met de redactiesecretaris redactievergaderingen voorbereiden en voorzitten.
 • Functioneren als schakel tussen de redactie en de redactiesecretaris en redactie en bestuur.
 • Vertegenwoordigen van het Tijdschrift en redactie naar buiten toe: verantwoordelijk voor de externe communicatie.
 • Deadlines bewaken en overzicht hebben over artikelen, recensies en verslagen die ‘in de pijplijn’ zitten.
 • Samen met de boekenredacteur en de verslagenredacteur de ‘bevoorrading’ van boeken/recensenten/recensies in de gaten houden en in actie komen als de instroom dreigt ‘op te drogen’.
 • Functioneren als schakel voor de bijdragen vanuit de Wim Trijsburgprijs (NVP) en de Boekeprijs (Pieter Boeke Stichting Groningen) en deze begeleiden.
 • Redigeren Forumbijdragen en eindredactie inleiding.
 • Bewaken of de redactionele procedures optimaal werken en waar nodig initiatief nemen deze bij te stellen.


Geïnteresseerd?

U kunt uw brief met motivatie en cv uiterlijk tot en met 15 juni mailen naar tijdschrift@psychotherapie.nl Voor meer informatie kunt u onze websites www.tijdschriftvoorpsychotherapie.nl en www.psychotherapie-nascholing.nl bezoeken of telefonisch contact opnemen met het redactiesecretariaat: Monique Hoogland, 030-2510161. De sollicitatieprocedure zal in de bestaat uit een gesprek met afgevaardigden van de redactie en het bestuur van het Tijdschrift.

Naar boven