Alleen abonnees en NVP-leden hebben toegang tot de artikel 'Jaargang 2008, uitgave 1 - C. van Heeringen (red.) (2007). Handboek suïcidaal gedrag. Utrecht: De Tijdstroom. 331 pp., € 49,–'