Alleen abonnees en NVP-leden hebben toegang tot de artikel 'Jaargang 2006, uitgave 2 - Hanneke Rijken en Janny van Hulst (red.)(2005). Therapiegroepen voor vrouwen. Van actie naar professie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. 235 pp., € 28,30'